Vyhněte se samoléčbě a chraňte se před padělky

PE je onemocnění, které může být léčeno, ale je třeba se vyhnout samoléčbě, protože to nepřispívá ke správné diagnóze základní etiologie a přináší riziko nesprávné léčby.


Získání informací o onemocnění je velmi důležité, ale musíte si vybrat správný zdroj. Internetové stránky odborných lékařských společností nebo podporované těmito společnostmi mohou poskytnout užitečné a spolehlivé informace o onemocnění. Každopádně pouze lékař může identifikovat příčiny (ať už primární, nebo sekundární PE) a zvolit a předepsat nejvhodnější léčbu. Takže konzultace s lékařem je zásadní a měla by být považována za povinnou. Pokud se lékař rozhodne pro lék vydávaný pouze na lékařský předpis, dejte si pozor na internetové stránky, na kterých se tyto léky prodávají bez lékařského předpisu, protože to jsou nelegální on-line lékárny, které mohou prodávat padělané léky.


Užívání pravých léků je důležité, především pro vaše zdraví a také pro vaši bezpečnost, protože padělané léky mohou obsahovat velmi nebezpečné látky. Vzhledem k těmto skutečnostem byste si měl vždy koupit přípravky na předpis od důvěryhodného lékárníka, kterého znáte a věříte mu – nikdy z on-line lékárny, protože internetový prodej léků na předpis je v České republice nelegální.


Internet je největší a nejméně regulovaný trh na světě, kde je kromě registrovaných on-line lékáren (které v České republice mohou prodávat pouze léky, které lze vydat i bez lékařského předpisu) také mnoho neregistrovaných internetových stránek lékáren, které skrývají padělané léky mezi legálními. Bylo zjištěno, že ve více než 50 % případů jsou léky zakoupené na internetu z nelegálních zdrojů, které skrývají svou fyzickou adresu, pouhými padělky; navíc zpráva Evropské aliance pro přístup k bezpečným lékům (EAASM) zjistila, že 62 % léků zakoupených on-line bylo buď pod úrovní standardu, nebo padělky a poměrně často obsahovaly nedeklarované látky, které mohly být zdraví škodlivé.


Nejnovější odhady naznačují, že celosvětové prodeje padělků dosáhly více než 75 miliard USD. Během pouhých pěti let (mezi lety 2005 a 2010) se toto číslo více než zdvojnásobilo. Mnoho studií také udává velké množství internetových stránek, které dodávají léky na předpis bez předpisu, a lidé si kupují léky na internetu, i když jsou si vědomi nebezpečí.


Padělky léků jsou součástí širšího fenoménu léčiv, které nedosahují standardu. Rozdíl je v tom, že jsou záměrně a podvodně označeny, pokud jde o identitu a/nebo zdroj. Padělky léků se mohou týkat jak originálních, tak generických produktů a mohou zahrnovat produkty se správným složením, ale s padělaným obalem, s nesprávným složením, bez účinných látek nebo s nedostatečnými účinnými látkami.“ (Definice světové zdravotnické organizace, WHO)


Léky s nedostatečným standardem jsou produkty, jejichž složení a složky nesplňují správné vědecké specifikace a které jsou následně neúčinné a často pro pacienta nebezpečné. Produkty s nedostatečným standardem se mohou objevit v důsledku zanedbání, lidské chyby, nedostatečných lidských a finančních zdrojů nebo padělání.“ (Definice světové zdravotnické organizace, WHO)


Jaká rizika souvisejí s padělky léků? Jedinec, který dostane padělaný lék, může riskovat výskyt mnoha nebezpečných důsledků pro zdraví. Pacienti mohou mít neočekávané nežádoucí účinky, alergické reakce nebo se může zhoršit jejich stávající onemocnění. Mnoho padělaných léků neobsahuje žádné účinné látky a kromě toho obsahuje inertní látky, které neposkytují pacientovi žádný léčebný přínos. Padělané léky mohou také obsahovat nesprávné látky, nesprávné dávky správných složek nebo mohou obsahovat nebezpečné látky.


Nejbezpečnější (a v České republice jediný legální) způsob, jak získat pravé léky na předpis, je obdržet předpis od lékaře a léky si vyzvednout v kamenné lékárně. Když chcete koupit volně prodejný lék on-line, musíte to provést ve schválené on-line lékárně. Podívejte se na seznam on-line lékáren schválených Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zdržte se nakupování on-line na internetu, pokud lékárna nemá registrační číslo, fyzickou adresu a telefonní číslo, protože podvodné on-line lékárny tyto informace nebudou uvádět.

Vyhněte se samoléčbě a chraňte se před padělky
Scroll to top