Články

Jak mluvit se svým partnerem

Dále jsou uvedeny účinné „techniky“ komunikace, které lze použít u vašeho partnera s předčasnou ejakulací (PE). Buďte otevřená a jemně přerušte ticho, například řekněte: „Ve všem ostatním nám to skvěle klape, tak proč bychom se nepokusili zlepšit náš sexuální život?“ „Mám pocit, že jsme trochu zklamaní z našeho milování. Proč se to nepokusíme zlepšit? Četla jsem, že jsou určitá […]

Co lze dělat při PE?

Předčasná ejakulace (PE) byla zpočátku považována za psychologický problém a po desetiletí se léčila pouze pomocí behaviorální a kognitivní terapie. Následně byly vyvinuty farmakologické typy léčby ve formě léků na předpis a lokálních přípravků. PE, chronická (celoživotní) nebo získaná, je často onemocnění organické/neurobiologické etiologie, které lze léčit. Pokud je PE způsobena jiným onemocněním (například nediagnostikovanou chronickou prostatitidou), bude […]

Vyhněte se samoléčbě a chraňte se před padělky

PE je onemocnění, které může být léčeno, ale je třeba se vyhnout samoléčbě, protože to nepřispívá ke správné diagnóze základní etiologie a přináší riziko nesprávné léčby. Získání informací o onemocnění je velmi důležité, ale musíte si vybrat správný zdroj. Internetové stránky odborných lékařských společností nebo podporované těmito společnostmi mohou poskytnout užitečné a spolehlivé informace o onemocnění. Každopádně pouze lékař […]

PE, stres a vztah s partnerem

Uspokojivý sexuální život je nezbytný pro každý úspěšný vztah a sexuální zdraví je zásadní pro celkové zdraví jedince. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako: „Stav kompletního tělesného a sociálního zdraví, a ne pouze absence nemoci nebo neduhu.“ Pocity frustrace Sexuální nespokojenost může způsobit pocit frustrace, hněvu a zklamání a může negativně ovlivnit intimní sféru a harmonii páru. Nepohodlí muže (jak […]

Jedná se skutečně o PE?

U většiny mužů je pohlavní styk pozvolný proces, který začíná sexuální stimulací a kulminuje ejakulací. U mužů s předčasnou ejakulací (PE) je celá ejakulační sekvence podstatně zkrácena, probíhá rychleji a s menší kontrolou než v případě mužů, kteří PE netrpí. Ve skutečnosti je fáze vzrušení velmi krátká s obecně normální erekcí, krátkým plató (plató = fáze vzrůstajícího vzrušení, která vrcholí orgazmem), […]

Co znamená PE?

Předčasná ejakulace (PE) je onemocnění, které může být způsobeno různými faktory. Poprvé ji popsal jako klinický syndrom v roce 1943 Bernard Shapiro. Ten provedl úvodní rozlišení mezi typem A a B, které byly později klasifikovány jako celoživotní (primární) a získaná (sekundární) PE. Mezinárodní sexuologická společnost (ISSM) definovala celoživotní PE jako: „mužskou sexuální dysfunkci charakterizovanou ejakulací, která vždy nebo téměř […]

Charakteristika získané PE

Získaná nebo sekundární PE se projevuje po fázi normální kontroly ejakulace a v určité etapě života s normálním nebo náhlým nástupem. Může souviset s endokrinními (jako je hypertyreóza) nebo urologickými chorobami, anatomickými stavy (jako je krátká uzdička, hypersenzitivita žaludu, fimóza atd.), neurologickými, psychologickými nebo vztahovými problémy, traumatickými sexuálními zkušenostmi nebo jako vedlejší účinek léčby, případně užívání drog. Prostatitida […]

Charakteristika celoživotní PE

Celoživotní PE (asi 65 % všech mužů, kteří PE trpí) je chronické onemocnění, které může být přítomno od první sexuální zkušenosti a je charakterizováno: nástupem od první (nebo téměř první) sexuální zkušenosti; přítomností po celý život a možností zhoršení s věkem; ejakulací, která nastává příliš rychle (do 1 minuty v  90 % případů); ejakulací, která nastává příliš rychle […]

O předčasné ejakulaci

Předčasná ejakulace (PE) je nejčastější sexuální dysfunkce, kterou trpí 1 z 5 mužů ve věku do 60 let, což je větší podíl než u erektilní dysfunkce (ED). Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-IV) uvádí PE jako jednu z nejčastěji nediagnostikovaných a neléčených poruch u mužů. Zatímco erektilní dysfunkce se obecně zvyšuje s věkem, PE nesouvisí s věkem, a ačkoli se udává, že toto onemocnění […]

Scroll to top