PŘEDČASNÁ EJAKULACE

Nejen na chvíli podporuje muže s předčasnou ejakulací v tom, aby vyhledali odbornou lékařskou pomoc.

O předčasné ejakulaci (PE) se příliš nemluví. Neradi o ní hovoří i samotní pacienti. Z tohoto důvodu se zrodila myšlenka projektu “Nejen na chvíli”, který si klade za cíl zvýšit povědomí a informovanost o tomto onemocnění.

Předčasná ejakulace je nejčastější sexuální dysfunkce, kterou trpí 1 z 5 mužů do 60 let. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-IV) uvádí PE jako jednu z nejčastěji nediagnostikovaných a neléčených poruch u mužů.

Miliony mužů a jejich sexuálních partnerek jsou postaveny před tento problém s veškerou frustrací, která s tím souvisí, a která působí jak na sexuální život, tak na kvalitu partnerského vztahu. Často se stydí, cítí se trapně nebo ve stresu, protože jsou vydáni na milost a nemilost situaci, se kterou se neumějí vypořádat. Místo toho, aby aktivně vyhledali odbornou lékařskou pomoc, se jakkoliv snaží vyhnout návštěvě ordinace lékaře a chovají se, jako by problém prostě neexistoval. V krajním případě vyhledávají pomoc v prodejnách erotických pomůcek.

Pokud někdo neví, že předčasná ejakulace je zdravotní problém, který se dá efektivně řešit, není příliš pravděpodobné, že vyhledá lékařskou pomoc. I to je jeden z důvodů, proč muži trpící předčasnou ejakulací nakonec rezignují na možnost zlepšit kvalitu svého sexuálního života.

Dnes o předčasné ejakulaci víme podstatně více, než jsme věděli před např. deseti lety. Máme vhodné nástroje a řešení na zlepšení sexuálního života párů, které se s předčasnou ejakulací potýkají. Doktoři jsou obeznámeni s potřebami a problémy pacienta, který trpí předčasnou ejakulací a jsou schopni mu poskytnout individuální řešení.

Předčasná ejakulace má klíčový dopad nejenom na kvalitu života pacientů samotných, ale ovlivňuje i partnerské vztahy. Reprezentativní studie prokazují, že pouze 9 % mužů s PE navštíví ordinaci lékaře a vyhledá odbornou lékařskou pomoc. Tento znepokojující údaj ukazuje, že v současné době je stále příliš mnoho mužů a párů přesvědčeno, že předčasná ejakulace buď není zdravotním problémem, nebo neví, že ji lze efektivně řešit.

Klíčová sdělení projektu Nejen na chvíli, který informuje o problematice předčasné ejakulace, a nabádá především k vyhledání odborné lékařské pomoci, se dají shrnout do těchto bodů:

  • Nestyďte se za svůj problém. Nejste jediný, předčasná ejakulace se vyskytuje u jednoho z pěti mužů.
  • Neignorujte toto onemocnění, nenechávejte si ho pro sebe. Buďte aktivní a vyhledejte lékařskou pomoc pro úspěšnou léčbu. Vy a vaše partnerka si zasloužíte lepší sexuální život.
  • Nebojte se mluvit s doktorem o vašem intimním problému. Není to divné, ani trapné. Naopak, předčasná ejakulace je onemocnění, které je možné léčit. Existují řešení, která zlepší kvalitu vašeho sexuálního života a vašeho partnerského vztahu.
Scroll to top