Sexuální edukace. Láska je hra pro dva

Důležitost práva ženy na potěšení

Sexuální potěšení, pokud je oproštěno od cíle, kterým je plození, je právo ženy stejně jako muže a je to něco, co je třeba se naučit. Je důležité, aby se mladí muži naučili, že v rámci sexuálního aktu může být dobrý vztah mezi partnery získán pouze tehdy, když obě strany uspokojí vzájemně své potřeby a očekávání.

Reciprocita v rámci vztahu je skutečně schopna vytvořit pevnou intimitu a soudržnost, která udržuje při životě touhu. Jak se říká ženy jsou z Venuše a muži z Marsu a rozdíly mezi pohlavími jsou také v sexuálním potěšení. Sexualita u muže je synonymem pro sebeuspokojení a vlastnictví. Během aktu je muž zaměřen na dosažení potěšení a kontrolu své sexuální výkonnosti. Na druhé straně žena to prožívá jako hru, která má být hrána oběma účastníky stejně. Ani jeden nedominuje druhému, což vytváří ideální situaci pro potěšení. Jen se zamyslete, jak odlišně prožívá první sexuální zážitek muž a jak žena. Většina žen vidí první sexuální zkušenost jako dárek partnerovi, zatímco mnoho mužů to vidí většinou jako „stigma“, kterého je třeba se zbavit.

Jak tedy mohou dva zdánlivě odlišné světy dosáhnout stavu vzájemného sexuálního uspokojení? Byl vyvinut model, který se označuje jako „model reciprocity“ a je založen na dvou teoriích:

  • teorie výměny
  • teorie rovnosti

Teorie výměny považuje vztah v páru za investici: náklady a přínosy, dostupnost času a zdrojů, které je třeba sdílet, aby se dosáhlo partnerství a sexuálního potěšení. Vztah bude samozřejmě trvat tak dlouho, jak dlouho převáží přínosy nad „náklady“. Teorie rovnosti na druhé straně vyžaduje, aby oba partneři získali přesně to, co vložili, na základě poctivé hry, což zajistí dlouhodobý vztah. Ve stručnosti se zdá, že vše, co potřebujete pro dosažení sexuální reciprocity, je říci partnerovi o svých preferencích a naopak naslouchat partnerovi a střídat chvíle dávání a braní během sexu.

Sexuální edukace. Láska je hra pro dva
Scroll to top