Otázky a odpovědi

okud v této sekci nenaleznete odpověď na Váš dotaz, neváhejte se obrátit na naše odborníky přes kontaktní formulář.

1. Co je to předčasná ejakulace (PE)?

Předčasná ejakulace (PE) je složité onemocnění a nejčastější sexuální dysfunkce u mužů ve věku do 60 let. Ačkoli, podle definice DSM-IV, 1 z 5 mužů udává PE, je to nicméně jedna z nejméně často diagnostikovaných poruch u mužů. Může se jednat o chronické onemocnění často se vyskytující od první sexuální zkušenosti (Celoživotní PE) nebo se objevuje později jako důsledek jiné choroby (Získaná PE).

Mezinárodní sexuologická společnost (ISSM) definovala celoživotní PE jako „mužskou sexuální dysfunkci charakterizovanou:

 • ejakulací, která nastává vždy nebo téměř vždy v rozmezí 1 minuty před nebo po vaginální penetraci;
 • neschopností oddálit ejakulaci při všech nebo téměř všech vaginálních penetracích;
 • výskytem negativních personálních důsledků, jako je stres, problémy, frustrace a/nebo vyhýbání se sexuálním intimnostem.“

Více informací

2. Jaký interval je považován za „normální“ od penetrace do ejakulace?

Doba, která je považována za normální, se mění v závislosti na mnoha faktorech a může se lišit mezi jednotlivými muži (nebo páry). V průzkumech u obecné mužské populace (včetně mužů s předčasnou ejakulací/PE a mužů bez PE), které hodnotily průměrné hodnoty doby do ejakulace po vaginální penetraci, udávali muži bez PE průměrné hodnoty 7 minut s dobou trvání až 20–25 minut.

Podle Mezinárodní sexuologické společnosti (ISSM) u mužů s PE „ejakulace vždy nebo téměř vždy nastává v rozmezí 1 minuty před nebo po vaginální penetraci.“ Je ale důležité si zapamatovat, že PE není pouze záležitostí času: nedostatečná kontrola ejakulace a negativní dopad na vztahy s partnerem jsou stejně důležité faktory pro definici předčasné ejakulace.

Více informací

3. Je příliš rychlá ejakulace vzácné onemocnění?

Významný podíl mužské populace na celém světě udává příznaky nebo stížnosti týkající se předčasné ejakulace (PE): asi 20 % až 30 % mužů udává, že pociťují příliš rychlou ejakulaci. Ale pouze 9 % skutečně vyhledá lékařskou pomoc.

4. Pokud ejakulace nastává příliš rychle při každém (nebo téměř každém) pohlavním styku, jedná se o PE?

Když ejakulace nastává příliš rychle a tento stav trvá nebo je chronický (nástup od prvního nebo téměř prvního pohlavního styku), jedná se pravděpodobně o předčasnou ejakulaci (PE).

Ale doba do ejakulace není jediným kritériem pro stanovení diagnózy PE. Musí být přítomna také nedostatečná kontrola ejakulace a skutečnost, že toto onemocnění má negativní dopad na sexuální život, což vede k negativním emocím, jako je stres. V každém případě může přesnou diagnózu PE stanovit pouze lékař.

5. Je PE typem erektilní dysfunkce (ED)?

Předčasná ejakulace (PE) je často zaměňována za erektilní dysfunkci (ED). Nicméně PE a ED jsou úplně odlišné typy onemocnění. U PE je erekce normální, ale ejakulace většinou nastává před vaginální penetrací nebo jednu až dvě minuty po ní; PE je charakterizována neschopností kontrolovat nebo oddálit ejakulaci, je ještě častější než ED, může se objevit od první zkušenosti s pohlavním stykem asi v 50 % případů a je stejně přítomna ve všech věkových skupinách dospělých.

Na druhé straně ED je trvalá neschopnost dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro umožnění uspokojivého sexuálního výkonu, nemá nic společného s kontrolou ejakulace a je častější u starších mužů.

Dále se mohou společně vyskytnout dva typy onemocnění: muži s PE s větší pravděpodobností udávali také ED. Studie uvedené v literatuře a rovněž klinické zkušenosti prokázaly, že není vzácné, že muži s PE mají zároveň související ED.

Po ejakulaci následuje zcela normální proces, tzv. penilní detumescence, kdy dochází k ochabnutí penisu po erekci. Muži s PE, jelikož ejakulují příliš brzy a s nedostatečnou kontrolou ejakulace, však mohou zaměnit „normální“ detumescenci s erektilní dysfunkcí. Obavy ohledně výkonnosti hrají hlavní roli u mužů, kteří trpí oběma typy sexuálních dysfunkcí, ED a PE, a přispívají časem ke zhoršení obou příznaků.

Každopádně v obou případech, tj. u ED i PE, je vhodné navštívit lékaře pro získání správné diagnózy (pokud nějaká existuje).

6. Jak se dozvím, že se jedná o PE?

PE není pouze problémem „doby trvání“, ale zejména „nedostatku kontroly“ nad ejakulací a nízké celkové spokojenosti s pohlavním stykem. PE však může být diagnostikována pouze lékařem, který může také předepsat vyšetření a testy, aby se vyloučily organické příčiny problému.

7. Existují různé typy PE?

Ano, z etiologického hlediska je předčasná ejakulace (PE) rozdělena na celoživotní a získanou. Celoživotní PE, dříve označovaná jako primární PE, se projevuje s prvními (nebo téměř prvními) sexuálními zkušenostmi, pokračuje během života a vyskytuje se u všech typů sexuálních aktivit.

PE se také může objevit později během života, a pak se označuje jako získaná PE (nebo sekundární). V tomto případě je pravděpodobně důsledkem jiného onemocnění.

Asi 65 % mužů udávajících PE má celoživotní typ onemocnění. Je to chronické onemocnění charakterizované všemi následujícími faktory:

 • nástupem od první (nebo téměř první) sexuální zkušenosti;
 • přítomností po celý život a možností zhoršení s věkem;
 • ejakulací, která nastává příliš rychle (do 1 minuty v  90 % případů);
 • ejakulací, která nastává příliš rychle při každém (nebo téměř každém) pohlavním styku;
 • ejakulací, která nastává příliš rychle s každou (nebo téměř každou) partnerkou.

Někteří muži dokonce ejakulují během předehry, před penetrací nebo při prvním kontaktu s vaginou (tzv. ejakulace ante portas). Přes 49 % mužů s PE tvrdí, že ejakulují před penetrací alespoň občas.

Získaná PE:

 • začíná v určité fázi života s postupným nebo náhlým nástupem po předchozí normální ejakulaci:
 • může souviset s dalšími endokrinními (jako jsou poruchy štítné žlázy) nebo urologickými chorobami (např. zánět prostaty), anatomickými stavy (jako je krátká uzdička, hypersenzitivita žaludu, fimóza atd.), neurologickými, psychologickými nebo vztahovými problémy, traumatickými sexuálními zkušenostmi nebo jako vedlejší účinek léčby, případně užívání drog;
 • vyskytuje se pouze u jednoho určitého partnera (tzv. situační PE).

8. Souvisí PE s věkem?

Na rozdíl od erektilní dysfunkce (ED), která je častější při stárnutí, postihuje předčasná ejakulace (PE) muže všech věkových skupin. Může se objevit po prvním (nebo téměř prvním) pohlavním styku nebo se vyvine v pozdější fázi života, ale je častěji problémem u mladých mužů. Výskyt PE souvisí více s inovativní sexuální zkušeností (nový partner nebo jiná situace) než s věkem muže.

9. Jaká je příčina PE?

Předčasná ejakulace (PE) je onemocnění. Chronická PE (tzv. celoživotní PE) souvisí pravděpodobně se sníženými hladinami serotoninu, což je neurotransmiter, který hraje klíčovou roli v ejakulaci. Všechna zjištění podporují genetickou roli, pokud jde o celoživotní PE.

Mnoho dalších onemocnění a stavů – jako je prostatitida, poruchy močového traktu nebo endokrinní choroby – může mít negativní vliv na ejakulaci a způsobí získanou PE, která by také mohla být vedlejším účinkem léků, užívání drog nebo jedním z projevů sociálních, psychologických či interpersonálních problémů.

10. Může PE způsobit prostatitida?

Ano, prostatitida může být důležitým rizikovým faktorem. Při zvážení role prostaty v mechanismu ejakulace může její zánět způsobit PE (získanou PE). Léčba prostatitidy (např. pomocí antibiotik) může obnovit normální ejakulační vzorec pacienta, zatímco neléčená prostatitida se může v dlouhodobém průběhu zhoršovat a ovlivňovat ejakulační funkci.

Proto pokud máte podezření, že máte PE, musíte navštívit lékaře (např. urologa), aby bylo možné identifikovat příčinu/y a zahájit léčbu.

11. Je možné, že krátká uzdička způsobuje moji PE?

Ano, to může být příčina. Krátká uzdička (elastický proužek tkáně pod penisem, který pomáhá stažení předkožky přes žalud) může přispívat k rozvoji PE.

Když je uzdička příliš krátká, omezuje pohyb předkožky během erekce, což vyvolává nadměrnou sexuální stimulaci. Ve skutečnosti má více než 40 % mužů s celoživotní PE krátkou uzdičku.

Muži s PE a také s krátkou uzdičkou by měli proto navštívit lékaře, který může zvážit možnost přetnutí uzdičky (chirurgické odstranění uzdičky).

12. Může PE způsobit varikokéla?

Byl zjištěn možný vztah mezi varikokélou (což je zvětšení žil spermatického provazce), prostatitidou a poruchami ejakulace, jako je PE. V případě varikokély je navíc důležité navštívit lékaře, protože by mohla mít vliv na fertilitu (plodnost).

13. Mohu mít současně PE a ED?

PE a ED jsou velmi odlišné sexuální dysfunkce, ale i když PE nemá nutně souvislost s nedostatečnou erekcí, mohou se někdy vyskytovat společně. Významný podíl mužů s PE také udával ED (31,9 %), zejména v případech, kdy se PE vyvíjí s věkem, protože incidence ED se s věkem zvyšuje.

U mužů s ED, kteří potřebují trvalou stimulaci penisu pro udržení penetrabilní erekce, je výskyt PE vysoký, což je pravděpodobně dáno strachem z toho, že muž nebude schopen udržet uspokojivou erekci, což ho vede k „urychlení“ pohlavního styku. Na druhé straně někteří naznačují, že PE by mohla časem vést k rozvoji ED.

14. Může se PE vyskytovat také v homosexuálním vztahu?

Předčasná ejakulace (PE) je mužská sexuální dysfunkce a nemá nic společného se sexuální orientací. Ve skutečnosti, jak některé důkazy naznačují, nemění sexuální orientace významně klinický vzor poruchy ejakulace a PE je častá jak u homosexuálních, tak u heterosexuálních mužů.

Ejakulační latence se měří podle času do intravaginální ejakulace (IELT) – což vede k vyloučení homosexuálních sexuálních aktivit z experimentálních protokolů – studie u PE byly skutečně prováděny pouze u heterosexuálních párů.

15. Ovlivňuje PE vztah s mým partnerem?

Předčasná ejakulace (PE) je mužská sexuální dysfunkce a nemá nic společného se sexuální orientací. Ve skutečnosti, jak některé důkazy naznačují, nemění sexuální orientace významně klinický vzor poruchy ejakulace a PE je častá jak u homosexuálních, tak u heterosexuálních mužů.

Ejakulační latence se měří podle času do intravaginální ejakulace (IELT) – což vede k vyloučení homosexuálních sexuálních aktivit z experimentálních protokolů – studie u PE byly skutečně prováděny pouze u heterosexuálních párů.

Sexuální zdraví a spokojenost jsou nesmírně důležité pro zdraví člověka, jeho kvalitu života a také pro dobré vztahy s jeho partnerem. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že „spokojený, bezpečný a příjemný sexuální život“ je ústředním aspektem lidské existence.

Existuje mnoho aspektů předčasné ejakulace (PE), které mohou mít negativní vliv na pár. Nepohodlí muže (jak tělesné, tak psychologické) kombinované se snížením sexuálního uspokojení jeho partnerky může vést k závažným problémům jak v sexuálním, tak v emocionálním životě páru. Jak u mužů s PE, tak u jejich partnerek vede nedostatečná kontrola k nespokojenosti, k pocitu, že něco ve vztahu chybí, a k poruše vnímání intimity. Jinými slovy: PE vede k nerovnováze vztahu v rámci páru, což vytváří nedorozumění a nepohodlí.

Předčasná ejakulace ovlivňuje pár různými způsoby. Existují dva hlavní důsledky: vliv na sexuální a na psychologickou spokojenost. Ze sexuologického hlediska udávalo 25 % respondentů sexuální spokojenost jako nízkou nebo velmi nízkou. 52 % partnerek mužů s PE nemělo žádný orgasmus ve srovnání s 21 % v kontrolní skupině. 75 % partnerek mužů s PE udávalo problémy se vzrušením ve srovnání s pouhými 20 % v kontrolní skupině. V Evropské observační studii u PE mělo pouze 53 % sexuálních partnerek mužů s PE více či méně pravidelný orgasmus během koitu, zatímco u partnerek mužů bez PE to bylo 84 %.

Z psychologického hlediska udávají partnerky pacientů s předčasnou ejakulací, že se cítí „nepohodlně“ se svým partnerem, 50 % z nich trpí stresem a 32 % interpersonálními problémy.

Proto je PE stav, který by měli partneři řešit společně. Studie ukázaly, že páry, které komunikují otevřeně a upřímně o sexuální dysfunkci, mají nejlepší šanci na účinné řešení problému. Partnerka hraje základní roli v podpoře muže s PE, který si musí uvědomit, že problém může být vyřešen společnou návštěvou lékaře.

16. Co by se mohlo stát v mém vztahu, pokud něco zanedbám ohledně své předčasné ejakulace?

Nepohodlí muže (jak tělesné, tak psychologické) kombinované s nízkým sexuálním uspokojením jeho partnerky může vést k závažným problémům jak v sexuálním, tak v emocionálním životě páru. Muži s předčasnou ejakulací (PE) a jejich partnerky mohou mít:

 • poruchu sexuální funkce;
 • menší spokojenost se sexuálním stykem;
 • sníženou kvalitu života;
 • zvýšenou úroveň stresu;
 • větší interpersonální problém.

17. Může PE ovlivnit plodnost páru?

V páru, který nemá problémy s fertilitou, je muž s předčasnou ejakulací (PE) stále schopen oplodnění za předpokladu, že ejakulace, i když je předčasná, nastává během penetrace, a nikoli předtím, než je penis zaveden do vaginy (ejakulace ante portas). Ve druhém případě je vždy rozumné navštívit lékaře, protože ten může doporučit řešení.

18. Lze PE léčit?

Předčasná ejakulace (PE), jak chronická (celoživotní), tak získaná, je onemocnění. Pokud je získaná, lze PE léčit. Jestliže například lékař zjistí, že PE je skutečně způsobena jinými onemocněním, třeba zánětem prostaty, vyřeší antibiotika zánět s pozitivním účinkem také na PE.

U celoživotní formy PE existují různé možnosti léčby, které může lékař předepsat. V každém případě se důrazně doporučuje konzultace s lékařem pro stanovení správné diagnózy a následné léčby.

Pokud předpokládáte, že máte PE, musíte si přiznat, že PE je časté onemocnění, které potřebuje a může být léčeno; musíte se vyhnout samoléčbě, protože je téměř jistě neúčinná a možná nebezpečná; a musíte místo toho navštívit lékaře, aby mohla být stanovena správná diagnóza a léčba, protože existují bezpečná a účinná řešení.

19. Mohou být léky pro léčbu PE nebezpečné?

Předčasná ejakulace (PE) je onemocnění, které lze léčit. Předčasná ejakulace byla zpočátku považována za psychologický problém a po desetiletí se léčila pouze pomocí behaviorální a kognitivní terapie. Následně byly vyvinuty farmakologické typy léčby ve formě léků na předpis a lokálních přípravků.

V každém případě je konzultace s lékařem jediným bezpečným způsobem pro stanovení správné diagnózy a léčbu. Pouze lékař může identifikovat příčiny (ať už primární, nebo sekundární PE) a zvolit a předepsat pro vás nejvhodnější léčbu. A pouze lékař může předepsat dostupnou farmakologickou léčbu.

Skutečným nebezpečím je samoléčba. Pokud vám lékař předepsal lék, je důležité si být absolutně jistý, že zakoupíte pravý přípravek a nikoliv padělek. Užívání pravých léků je důležité, především pro vaše zdraví a také pro vaši bezpečnost, protože padělané léky obsahují velmi nebezpečné látky. Vzhledem k těmto skutečnostem byste si měl vždy koupit přípravky na předpis od důvěryhodného lékárníka, kterého znáte a věříte mu – nikdy z on-line lékárny, protože internetový prodej léků na předpis je v České republice nelegální.

20. Mohu zlepšit svou kontrolu nad ejakulací pomocí technik dýchání?

PE byla zpočátku považována za psychologický problém a po desetiletí se léčila pouze pomocí behaviorální a kognitivní terapie. Mezi těmito technikami mají tzv. techniky kontroly dýchání zřejmě uklidňující účinek a v tuto chvíli se jeví skutečně jako účinné.

Klinické zkušenosti a vědecké studie ale naznačují, že jakákoliv zlepšení dosažená pomocí těchto metod nelze obecně v dlouhodobém horizontu udržet. To je proto, že PE je onemocnění, které má mnoho příčin. Psychologické a tělesné faktory mohou vzájemně souviset u stejného jedince a pouze lékař může stanovit přesnou diagnózu a najít nejvhodnější řešení. Je třeba připomenout, že pokud zaměříte pozornost na své dýchání spíše než na svou partnerku, co se stane se vztahem a rovněž s vaší vlastní spokojeností?

21. Může být v léčbě PE prospěšná masturbace před sexem?

Masturbace před pohlavním stykem, i když je částečně efektivní v krátkodobém horizontu, může nakonec zhoršit, spíše než zmírnit předčasnou ejakulaci (PE), protože muži záměrně ignorují sexuální pocity, které musejí být kontrolovány pro zlepšení stavu, nebo se u nich tyto pocity snižují. Nesprávná technika masturbace, tj. vytrvalý spěch k vyvrcholení, může dále ztížit vytvoření mechanismů kontroly ejakulace.

Masturbace před pohlavním stykem je jednou z tzv. behaviorálních autotechnik a používá ji mnoho mladých mužů. Důvody, které teoreticky podporují tuto metodu, se týkají toho, že po masturbaci může muž částečně zvýšit kontrolu ejakulace, naučí se rozpoznávat známky zvýšeného sexuálního vzrušení a to jak udržet svou úroveň sexuálního vzrušení pod úrovní, po které dojde k vyvolání ejakulačního reflexu. Kromě toho je penis desenzibilizován, což vede k oddálení ejakulace po fázi zotavení.

Účinnost behaviorálních autotechnik však není podpořena kontrolovaným výzkumem. Klinické zkušenosti dále naznačují, že jakákoliv zlepšení dosažená těmito technikami nelze obecně v dlouhodobém horizontu udržet.

22. Proč musím navštívit lékaře, když chci najít řešení mé předčasné ejakulace? Nestačí si pouze promluvit o mé PE s partnerkou?

V případě předčasné ejakulace (PE) je rozhovor s partnerkou velmi důležitý. Sexuální nespokojenost může způsobit pocit frustrace, hněvu a zklamání a může negativně ovlivnit intimní sféru a harmonii páru. Bez upřímného rozhovoru by obě strany mohly mít pocit neschopnosti, který může narušit jejich sexuální zdraví a dokonce stabilitu páru.

Předčasná ejakulace je proto problémem, který by se měl pár pokusit řešit společně. Vzájemný dialog pár spojuje a představuje jeden z nejúčinnějších „nástrojů“ pro nalezení řešení. Role ženy je ve skutečnosti zásadní a může podpořit uvědomění si problému ze strany muže, spolu pak mohou hledat řešení. Ve skutečnosti je to totiž často zásluha partnerky, že muž navštíví lékaře, který jako jediný může problém správně diagnostikovat, najít základní příčinu a pokud je to nutné, předepsat účinnou léčbu.

23. Proč musím navštívit lékaře, když chci najít řešení mé předčasné ejakulace? Nestačí pouze najít řešení na internetu?

Získání informací o onemocnění je velmi důležité, ale musíte si vybrat zdroj, kterému budete důvěřovat. Internetové stránky odborných lékařských společností nebo podporované těmito společnostmi mohou poskytnout užitečné a spolehlivé informace o onemocnění, ale konzultace s lékařem je v každém případě zásadní.

Dostupné informace na internetu nejsou vždy vědecky podložené, mohou mít matoucí účinek a vytvářet nepodložené mýty.

Předčasná ejakulace (PE) je onemocnění, které může být léčeno, ale samoléčba je skutečným nebezpečím nejen z důvodu chybné diagnózy, ale také z důvodu rizika nesprávné léčby. Pouze lékař může identifikovat příčiny (ať už primární, nebo sekundární PE) a předepsat pro vás nejvhodnější léčbu. Pokud se lékař rozhodne pro lék vydávaný pouze na lékařský předpis, dejte si pozor na internetové stránky, na kterých se tyto léky prodávají bez lékařského předpisu, protože to jsou nelegální on-line lékárny, které mohou prodávat padělané léky.

Užívání pravých léků je důležité, především pro vaše zdraví a také pro vaši bezpečnost, protože padělané léky obsahují velmi nebezpečné látky. Vzhledem k těmto skutečnostem byste si měl vždy koupit přípravky na předpis od důvěryhodného lékárníka, kterého znáte a věříte mu – nikdy z on-line lékárny, protože internetový prodej léků na předpis je v České republice nelegální.

24. Na koho bych se měl obrátit, když chci najít řešení mé předčasné ejakulace?

Pokud si myslíte, že máte PE, pak jedinou osobou, která vám může skutečně pomoci, je lékař.

PE je určitě delikátní předmět diskuse, ale otevřený rozhovor s lékařem je správný a jediný způsob, jak tento problém překonat. Pouze lékař může identifikovat příčiny (ať už primární, nebo sekundární PE) a zvolit a předepsat pro vás nejvhodnější léčbu. A pouze lékař může předepsat dostupnou farmakologickou léčbu, pokud je potřeba.

Překonání tabu a rozpaků je zásadní krok. Měl byste také mluvit se svou partnerkou, abyste získal silnou podporu pro návštěvu lékaře a pro společné hledání řešení. Existují rovněž některé nástroje, které vám a vaší partnerce mohou pomoci získat objektivnější posouzení, například Test PEDT (pamatujte si prosím, že PEDT nenahrazuje diagnózu stanovenou lékařem), který by mohl být vhodný jako první krok v rozhovoru s lékařem.

25. Stydím se mluvit s lékařem o mé PE. Co mám dělat?

Rozhovor o sexuálních problémech a zejména o předčasné ejakulaci (PE) je vždy komplikovaný a způsobuje rozpaky a úzkost. Je proto naprosto pochopitelné, že cítíte stud. Většina mužů s PE je citlivá na to, že je u nich stanovena diagnóza předčasné ejakulace. Kromě toho se většina mužů cítí rozpačitě při myšlence, že budou probírat svůj problém s cizí osobou. Proto většina mužů s PE nevyhledá ani pomoc lékaře a více než polovina mužů, kteří nevyhledají pomoc lékaře ohledně PE, tvrdí, že o tom nikdy neuvažovali.

Je však skutečně důležité, abyste byl schopen překonat jakýkoli stud a poradil se s lékařem, protože je to jediný způsob, jak dospět ke správné diagnóze, účinné léčbě a zlepšení kvality vašeho sexuálního vztahu. Existují také nástroje, které vám pomohou překonat tabu a rozpaky: například Test PEDT (pamatujte si prosím, že PEDT nenahrazuje diagnózu stanovenou lékařem), který by také mohl být vhodný jako první krok v rozhovoru s lékařem. Vyzkoušejte si Test PEDT

Pouze lékař může identifikovat příčiny (ať už primární, nebo sekundární PE) a zvolit a předepsat pro vás nejvhodnější léčbu. A pouze lékař může předepsat dostupnou farmakologickou léčbu. Kromě toho podávání léčiv bez doporučení lékaře může mít negativní důsledky a nemělo by být prováděno, protože zahrnuje mnohá rizika (např. riziko použití nesprávného nebo neúčinného léku). Rozhodně byste se neměl pokoušet získat lék na internetu od nelegálních prodejců.

Pokud se lékař rozhodne pro lék vydávaný pouze na lékařský předpis, dejte si pozor na internetové stránky, na kterých se tyto léky prodávají bez lékařského předpisu, protože to jsou nelegální on-line lékárny, které mohou prodávat padělané léky.

26. Může mi moje partnerka pomoci/mohu pomoci svému partnerovi? A jak?

Předčasná ejakulace (PE) je problém, který by se měl pár pokusit řešit společně. Vzájemný dialog pár spojuje a představuje jeden z nejúčinnějších „nástrojů“ pro nalezení řešení. Partnerka, která sdílí břímě předčasné ejakulace (PE), může přispět k řešení, pokud s mužem otevřeně mluví a pomáhá mu uvědomit si problém. Ve skutečnosti je to totiž často zásluha partnerky, že muž navštíví lékaře, který jako jediný může problém správně diagnostikovat, najít základní příčinu a pokud je to nutné, předepsat účinnou léčbu.

Zatímco někteří muži si přejí skrýt své onemocnění, studie prokázaly, že páry, které komunikují otevřeně a upřímně o sexuální dysfunkci muže, mají nejlepší šanci na účinné řešení problému.

Většina mužů s PE (více než 60 %) uvádí, že by vyhledali léčbu PE, pokud by to partnerka navrhla, a téměř 75 % mužů s PE, kteří vyhledali léčbu, tak učinilo na základě touhy zvýšit sexuální uspokojení své partnerky.

Scroll to top