Co lze dělat při PE?

Předčasná ejakulace (PE) byla zpočátku považována za psychologický problém a po desetiletí se léčila pouze pomocí behaviorální a kognitivní terapie. Následně byly vyvinuty farmakologické typy léčby ve formě léků na předpis a lokálních přípravků.

PE, chronická (celoživotní) nebo získaná, je často onemocnění organické/neurobiologické etiologie, které lze léčit. Pokud je PE způsobena jiným onemocněním (například nediagnostikovanou chronickou prostatitidou), bude mít léčba tohoto onemocnění pozitivní účinky také na PE. U celoživotní formy PE existují různé možnosti léčby, které může lékař předepsat. V každém případě se důrazně doporučuje konzultace s lékařem pro stanovení správné diagnózy a následné léčby.

Zde jsou uvedeny některé obecně známé typy léčby u mužů s příznaky PE, které zahrnují spektrum kognitivních/behaviorálních přístupů (např. speciální pozice během sexu, přerušovaná stimulace), lokální desenzibilizující látky a léky na předpis.

Behaviorální a kognitivní léčba

Toto jsou psychologické a fyzikální techniky zaměřené na rozpoznávání pre-ejakulačních známek a pro zlepšení kontroly nad ejakulací.

  • Nejčastější behaviorální technikou je technika „stop-start“ (poprvé ji zavedl dr. J. Semans v roce 1956) a technika „stisknutí“ (kterou popsali Masters a Johnson, 1970). K dispozici je několik úprav těchto technik, ale po úvodní 50–60% úspěšnosti ukazuje klinická zkušenost, že tyto techniky často selžou při poskytnutí dlouhodobého zlepšení. Technika „stop-start“ nemusí být uspokojující pro ženu, ale je lepší pro muže, aby se naučil modulovat a snižovat úroveň vzrušení a  dráždění při pomalých, smyslných pohybech při hlubokém a pomalém dýchání. Cílem je udržet úroveň vzrušení pod ejakulačním prahem, zatímco je dosaženo dobré erekce. Zdá se, že tyto techniky kontroly dýchání mají uklidňující účinek a v tuto chvíli se jeví jako účinné. Klinické zkušenosti a vědecké studie ale naznačují, že jakákoli zlepšení dosažená pomocí těchto metod nelze obecně v dlouhodobém horizontu udržet.
  • Masturbace před pohlavním stykem je technika, kterou používá mnoho mladých mužů. Po masturbaci může být penis desenzibilizován, což může vést k oddálení ejakulace po fázi zotavení. Při jiném přístupu se muž učí rozpoznat známky zvýšeného sexuálního vzrušení a to, jak udržet tuto svou úroveň vzrušení pod intenzitou, která nakonec spustí ejakulační reflex. Autotechniky, i  když jsou částečně efektivní v krátkodobém horizontu, mohou skutečně zhoršit, spíše než zmírnit předčasnou ejakulaci (PE), protože záměrně ignorují nebo snižují sexuální pocity, které musejí být kontrolovány pro zlepšení stavu. Nesprávná technika masturbace, tj. neustálý spěch k  vyvrcholení, může dále ztížit vytvoření mechanismů kontroly ejakulace.

Obecně není k dispozici žádný kontrolovaný výzkum, který by podpořil účinnost behaviorálních technik.

Farmakologická léčba

Perorální typy léčby vydávané při stanovení diagnózy PE.

Lokální krémy nebo spreje

Zpravidla obsahující anestetické látky, jako je lidokain a prilokain, které desenzibilizují penis, a tím pomáhají oddálit ejakulaci, poskytly v menších studiích střední úspěšnost. Tyto lokální anestetické léky se však často obtížně dávkují, a mohou proto vyvolat necitlivost žaludu/penisu, což vede ke ztrátě erekce a/nebo ejakulace, pokud dojde k předávkování. Existuje také možnost přenosu anestetické látky na partnerku, což sníží příjemné vnímání s následnou anorgasmií.

Další metody

Další autotechniky, včetně dvojitého kondomu nebo kondomů obsahujících anestetika (kondomy pro „oddálení“), které vytvářejí mírný efekt necitlivosti, i když jsou částečně efektivní v krátkodobém horizontu, mohou skutečně spíše zhoršit, než zmírnit předčasnou ejakulaci (PE), protože záměrně ignorují nebo snižují sexuální pocity, které musejí být kontrolovány pro zlepšení stavu.

Nepodávejte si léky sám

Je důležité si pamatovat, že muži s PE by se neměli pokoušet sami se léčit, protože to může zahrnovat mnoho rizik při použití nesprávného nebo neúčinného léku. Obecně by se neměli pokoušet získat lék na internetu od neautorizovaných prodejců – internetový prodej léků, vydávaných pouze na lékařský předpis, je v České republice nelegální (hrozí tedy zvýšené riziko získání neúčinného nebo dokonce škodlivého padělku). Léky, které lze získat i bez lékařského předpisu, smí na internetu prodávat pouze lékárna, které Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) vydal příslušné povolení. Je důležité si pamatovat, že nejbezpečnější a nejspolehlivější léčba je ta, kterou předepíše lékař a vydá lékárník, jehož předepisující lékař dobře zná a věří mu. Více o samoléčbě a rizicích spojených s padělanými léky

Co lze dělat při PE?
Scroll to top