PE, stres a vztah s partnerem

Uspokojivý sexuální život je nezbytný pro každý úspěšný vztah a sexuální zdraví je zásadní pro celkové zdraví jedince. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako: „Stav kompletního tělesného a sociálního zdraví, a ne pouze absence nemoci nebo neduhu.“

Pocity frustrace

Sexuální nespokojenost může způsobit pocit frustrace, hněvu a zklamání a může negativně ovlivnit intimní sféru a harmonii páru. Nepohodlí muže (jak tělesné, tak psychologické) kombinované se snížením sexuálního uspokojení jeho partnerky může vést k závažným problémům jak v sexuálním, tak v emocionálním životě páru. Jinými slovy existuje mnoho aspektů předčasné ejakulace (PE), které mohou mít negativní vliv na pár.

Muži/páry s PE a jejich partnerky vykazují významné:

  • snížení hladiny sexuálních funkcí;
  • snížení úrovně spokojenosti s pohlavním stykem;
  • snížení celkové kvality života;
  • zvýšení úrovní stresu;
  • zvýšení úrovně interpersonálních problémů.

Ve skutečnosti zůstává nevyřešeným problémem to, že jak muži, tak ženy považují za obtížné o PE mluvit.

  • Pouze 9 % mužů s PE navštíví lékaře se svým problémem a  více než polovina mužů s PE (52,2 %), kteří lékaře nenavštívili, uvádí, že nikdy takovou možnost nezvažovali.
  • Muži trpící PE věří, že neposkytují odpovídající sexuální uspokojení a je pro ně snazší své partnerky podvádět. Na druhé straně může být muž vnímán svou partnerkou jako sobecký, zatímco časté otevřené rozhovory prokazují, že muži se cítí kvůli svému onemocnění také špatně.

Problém, který musejí páry vyřešit společně

Předčasná ejakulace (PE) je problém, který by se měl pár pokusit řešit společně. Vzájemný dialog pár spojuje a představuje jeden z nejúčinnějších „nástrojů“ pro nalezení řešení. Partnerka, která sdílí břímě předčasné ejakulace (PE), může přispět k řešení, pokud s mužem otevřeně mluví a pomáhá mu uvědomit si problém. Ve skutečnosti je to totiž často zásluha partnerky, že muž navštíví lékaře, který jako jediný může problém správně diagnostikovat, najít základní příčinu a pokud je to nutné, předepsat účinnou léčbu.

Většina mužů s PE (více než 60 %) uvádí, že by vyhledali léčbu PE, pokud by to partnerka navrhla, a téměř 75 % mužů s PE, kteří vyhledali léčbu, tak učinilo na základě touhy zvýšit sexuální uspokojení své partnerky. Více: Jak mluvit se svým partnerem o PE?

Závěrem můžeme shrnout, že PE je delikátní a velmi intimní záležitost, přesto je otevřený rozhovor s lékařem jediný způsob, jak tento problém překonat. Proto:

  • potřebujete překonat tabu a rozpaky při rozhovoru o PE;
  • musíte si uvědomit, že PE je onemocnění, které může být úspěšně léčeno;
  • je důležité dostavit se do ordinace lékaře pro stanovení správné diagnózy a léčbu, protože existují vhodná řešení.
PE, stres a vztah s partnerem
Scroll to top