O předčasné ejakulaci

Předčasná ejakulace (PE) je nejčastější sexuální dysfunkce, kterou trpí 1 z 5 mužů ve věku do 60 let, což je větší podíl než u erektilní dysfunkce (ED). Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-IV) uvádí PE jako jednu z nejčastěji nediagnostikovaných a neléčených poruch u mužů. Zatímco erektilní dysfunkce se obecně zvyšuje s věkem, PE nesouvisí s věkem, a ačkoli se udává, že toto onemocnění se vyskytuje u 20 % až 30 % mužů, pouze 9 % z nich skutečně navštíví lékaře.

Svěřit se se sexuálními problémy je často obtížné jak pro pacienty, tak také pro některé lékaře a může to být zdrojem rozpaků a úzkosti. PE je složitější onemocnění v tom, že není vždy považováno za skutečný zdravotní problém, který má svou příčinu a dostupná řešení, ale často vypadá pouze jako problém životního stylu. Muži mnohdy přehlížejí PE, dávají ji do souvislosti se „stresem“ nebo ji úplně ignorují, protože jsou přesvědčeni, že neexistují žádná řešení nebo že se jedná o normální stav. Občas se pokusí najít (např. vyhledáváním na internetu) některé „alternativní“ možnosti řešení PE a pro úlevy od stresu, který toto onemocnění způsobuje. Tyto neodborné pokusy jsou však často frustrující a většinou celou situaci ještě více zhorší.

PE může mít významný dopad na každý aspekt života muže a jeho partnerky. Odkazy na frustraci způsobenou PE lze najít dokonce i v Kámasútře.

PE snižuje kvalitu života muže a nežádoucím způsobem ovlivňuje partnerský vztah. Až 44 % mužů postižených tímto onemocněním udává pocit frustrace, 36 % udává úzkost a 20,4 % depresi. Polovina mužů postižených PE (ve srovnání s 34 %, kteří jí netrpí) věří, že vztah s partnerkou by byl intenzivnější, kdyby ji mohli sexuálně uspokojit. Toto pozorování je důsledkem toho, že PE také nežádoucím způsobem ovlivňuje spokojenost partnerky se sexuálním životem a partnerským vztahem.

PE nebo ED? PE je často zaměňována za erektilní dysfunkci (ED). Nicméně PE a ED jsou úplně odlišné typy onemocnění. U PE je erekce normální, ale ejakulace většinou nastává před vaginální penetrací nebo jednu až dvě minuty po ní. PE je charakterizována neschopností kontrolovat nebo oddálit ejakulaci, je ještě častější než ED, může se objevit od první zkušenosti s pohlavním stykem (asi v 50 % případů) a je stejně přítomna ve všech věkových skupinách dospělých. Naopak ED je trvalá neschopnost dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý sexuální výkon. Nemá nic společného s kontrolou ejakulace, je běžnější u starších mužů a často souvisí s komorbiditou (stav, kdy se u pacienta vyskytuje více nemocí najednou).

O předčasné ejakulaci
Scroll to top