Charakteristika celoživotní PE

Celoživotní PE (asi 65 % všech mužů, kteří PE trpí) je chronické onemocnění, které může být přítomno od první sexuální zkušenosti a je charakterizováno:

  1. nástupem od první (nebo téměř první) sexuální zkušenosti;
  2. přítomností po celý život a možností zhoršení s věkem;
  3. ejakulací, která nastává příliš rychle (do 1 minuty v  90 % případů);
  4. ejakulací, která nastává příliš rychle při každém (nebo téměř každém) pohlavním styku;
  5. ejakulací, která nastává příliš rychle s každou (nebo téměř každou) partnerkou.

Někteří muži dokonce ejakulují během předehry, před penetrací nebo při prvním kontaktu s vaginou (tzv. ejakulace ante portas). Přes 49 % mužů s PE tvrdí, že ejakulují před penetrací alespoň občas.

Charakteristika celoživotní PE
Scroll to top