Co znamená PE?

Předčasná ejakulace (PE) je onemocnění, které může být způsobeno různými faktory. Poprvé ji popsal jako klinický syndrom v roce 1943 Bernard Shapiro. Ten provedl úvodní rozlišení mezi typem A a B, které byly později klasifikovány jako celoživotní (primární) a získaná (sekundární) PE.

Mezinárodní sexuologická společnost (ISSM) definovala celoživotní PE jako: „mužskou sexuální dysfunkci charakterizovanou ejakulací, která vždy nebo téměř vždy nastává před vaginální penetrací nebo během asi jedné minuty po vaginální penetraci, neschopností oddálit ejakulaci při všech nebo téměř všech vaginálních penetracích a negativními důsledky pro jedince, jako je stres, obavy, frustrace a/nebo vyhýbání se sexuálním intimnostem.“

Ejakulační reflex je řízen a ovládán centrálním nervovým systémem (CNS). Zahrnuje mnoho neurotransmiterů, z nichž klíčový je serotonin, který má inhibiční vliv na ejakulaci a mužskou sexuální aktivitu. Více o normální sexuální odpovědi

Etiologie PE zřejmě souvisí s několika různými faktory. U stejného jedince se mohou ve vzájemném vztahu vyskytovat různé psychologické a tělesné faktory. U PE, stejně jako u většiny sexuálních dysfunkcí, vyplývají určité psychologické faktory pozorované u mužů a jejich partnerů z emocionální reakce a frustrace způsobené samotnou PE. Mohou proto přispívat ke zhoršení a zachování problému, což vede k bludnému kruhu.

Graf: Bludný kruh PE

Celoživotní PE (přibližně 65 % všech mužů, kteří PE trpí) je chronické onemocnění, které pravděpodobně souvisí v některých případech se speciálními vlastnostmi serotoninového receptorového a transportního systému, což vede ke snížení koncentrací serotoninu, neurotransmiteru, který hraje klíčovou roli v ejakulaci. Více o celoživotní PE

Získaná PE začíná v určité fázi života po fázi normální kontroly ejakulace a může být příznakem dalších onemocnění, jako jsou například onemocnění prostaty, erektilní dysfunkce nebo hypertyreóza. Dalšími faktory, které způsobují získanou PE nebo k ní přispívají, mohou být sociální, psychologické nebo interpersonální vlivy. Více o získané PE

Co znamená PE?
Scroll to top