Prohlášení o důvěrnosti informací

Úvod

Společnost MediaTrust Communications spol. s r.o. vytvořila toto prohlášení o důvěrnosti informací, aby tak demonstrovala důraz, který na důvěrnost informací klade. Níže jsou popsány způsoby, kterými získáváme informace a jak je šíříme prostřednictvím internetových stránek: www.nejennachvili.cz.

Stanovení pojmů

 • Osobními údaji se rozumí: Údaje jako např. e-mailová adresa, jméno, příjmení, bydliště, telefon, ...
 • Statistickými údaji se rozumí: Demografické, profilové a preferenční údaje jako např. lokalita, PSČ, věk, pohlaví, zájmy, obor působnosti, odpověď na kladenou otázku, ...
 • Vstupní formuláře: Vstupní prvky na stránkách pro zadávání osobních a statistických údajů. Detailní popis naleznete v kapitole vstupní formuláře.
 • Stránka: Stránkou se rozumí www strana zobrazovaná ve vašem prohlížeči prostřednictvím internetu.
 • Cookie: Schránka umožňující ukládání a opětovné čtení dat v internetové síti uložených na straně klienta v jeho prohlížeči. Neumožňuje ukládání nebo přenos osobních údajů bez souhlasu klienta.

Principy použité na stránkách

Ke správě našich stránek používáme vaši IP-adresu a cookies, které nám napomáhají vás identifikovat vás a získat širší demografické informace.

Naše stránky využívají cookie k zajištění toho, aby vám opakovaně nebyly nabízeny tytéž informace a případně k jazykovým preferencím. Cookies můžeme využít i k tomu, abychom vám předkládali informace odpovídající vašim zájmům. Cookies slouží ke sledování obsahu, který již uživatelé na stránce viděli, takže je možno přizpůsobit stránku konkrétním zkušenostem jednotlivého uživatele a poskytnout našim partnerům a zadavatelům reklamy souhrnné statistické údaje o preferencích uživatelů.

Shromažďování údajů

Osobní údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím stranám. V současné době v našich databázích neshromažďujeme ani neukládáme žádné informace o kreditních kartách ani jiné finanční informace.

Osobní údaje využíváme k interní potřebě naší společnosti:

 • ke kontaktování zákazníků v případě potřeby,
 • pro doručení požadovaných informací, výrobků či služeb,
 • pro informování výherců soutěží,
 • v případě požadavku zákazníka, k jeho informování o soutěžích, nabídkách a novinkách, které nabízíme prostřednictvím našich stránek. Uživatel, který využívá této služby, má možnost ji kdykoliv zakázat, jak je popsáno v kapitole změna údajů.


Statistické údaje uživatelů využíváme:

K přizpůsobení obsahu naší stránky pro konkrétního uživatele, přičemž se mu snažíme nabídnout obsah, o němž se domníváme, že by ho mohl zajímat, a zobrazovat jej tak, aby odpovídal jeho preferencím.

Statistické údaje v souhrnné podobě můžeme využít:

 • k řízení a průzkumu nabídky zboží a služeb pro obchodní účely,
 • pro marketingové a reklamní využití,
 • pro vyhodnocení on-line anket,
 • pro vyhodnocení soutěží,
 • pro statistické účely,
 • také k poskytnutí našim partnerům a zadavatelům reklamy.