Mluvte s partnerem

„Uvědomuji si, že nemůžu nic říct, protože on se cítí neschopný.“ (Revicki V., 2008)

Reakce ženy na předčasnou ejakulaci (PE) jejího partnera se časem mění: zpočátku se může žena vyhýbat řešení problému ze strachu, aby nezranila city muže a/nebo aby nezvýšila jeho pocit neschopnosti. To může vést k „dohodě o mlčení“, kdy ani jeden z partnerů není ochoten o problému mluvit. Později může o problému mluvit, ale zjistí, že muž popírá, že nějaký problém vůbec existuje nebo se nechce o problému PE bavit, což může vést k pocitu frustrace, zlosti a opovrhování mužem. Pokud zůstane neléčena, může vést situace ke zvýšení podrážděnosti, k interpersonálním problémům a k prohloubení citového rozporu. Muž to pociťuje jako naříkání, zatímco žena jako lhostejnost.

Pouze lékař může identifikovat a přesně diagnostikovat možné onemocnění PE a pokud je to nutné, předepsat vhodnou léčbu. Dokonce rozhovor o této sexuální dysfunkci může někdy být problematický, pouze 9 % mužů s PE skutečně vyhledá radu lékaře.

Žena, která sdílí zátěž vyplývající z PE, může také přispět k řešení. Role ženy je ve skutečnosti zásadní a může podpořit uvědomění si problému ze strany partnera; spolu pak mohou hledat řešení. Muž vyhledá lékaře často díky ženě. Je to jediný způsob, jak diagnostikovat problém správně, najít příčinu a pokud je to třeba, poskytnout účinnou léčbu. Je zásadní, aby se muž s PE pokusil „prolomit ledy“ s tím, že pochopí, že lékař mu porozumí a poradí mu.

Existují některé nástroje, které mohou pomoci muži s PE, a jeho partnerka tím získá možnost objektivnějšího posouzení dané situace. Takovým nástrojem může být například Test PEDT (pamatujte si prosím, že PEDT nenahrazuje diagnózu stanovenou lékařem), který by mohl být vhodný jako první krok v rozhovoru s lékařem. Více o testu PEDT

Zatímco někteří muži si přejí skrýt své onemocnění, studie prokázaly, že páry, které komunikují otevřeně a upřímně o sexuální dysfunkci muže, mají nejlepší šanci na účinné řešení problému. Muži, kteří řeší problém spolu se svými partnerkami, často objeví, že mají stejný zájem o sexuální intimitu a jsou ochotny poskytnout podporu. To usnadní párům udělat něco pro vyřešení problému společně.

Žena může mluvit s partnerem a pomoci mu uvědomit si problém. Hraje základní roli v podpoře partnera, který si musí uvědomit, že problém může být vyřešen společnou návštěvou lékaře.

Některé rady: je důležité pomoci páru pochopit, že milování je více než „čas strávený sexem“. Tato doba je nutná, ale není dostačující pro plnohodnotný sexuální zážitek! Naučit se rozšířit „milostnou mapu“ a sdílet narůstající vzrušení ve smyslu erotických dovedností může páru pomoci, aby se posunul z minimalistické „s časem související výkonnostní perspektivy“ k pestřejšímu a užitečnějšímu sexuálnímu repertoáru. Proto perfektní terapeutický přístup k PE zahrnuje změny životního stylu, psychosexuální poradenství v rámci páru (partnerka může také potřebovat pomoc při řešení jejích vlastních problémů nebo obav!) a příslušné léky, pokud jsou indikovány.

 

Naši odborníci

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Klinický psycholog a psychoterapeut, vědecký tajemník Sexuologické společnosti ČLS JEP. Soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie.
Naši odborníci

MUDr. Karel Kočí, CSc.

MUDr. Karel Kočí, CSc. V posledních 25 letech se jako jeden z prvních lékařů v ČR věnuje andrologii a od r. 1995 vede úspěšné soukromé andrologické pracoviště.
Naši odborníci

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Člen České urologické společnosti ČLS JEP a předsedou její andrologické sekce, člen sekce urodynamiky a neurourologie, člen European Association of Urology, International Society of Andrology.
Naši odborníci

MUDr. Miroslav Louda Ph.D.

MUDr. Miroslav Louda Ph.D. Urolog s dvacetiletou praxí. Provádí výkony a operativu otevřenou cestou a endoskopickými přístupy. Pracuje na Urologické klinice FN a LF v Hradci Králové jako vedoucí lékař.
Naši odborníci