Naši odborníci

 
over right
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Klinický psycholog a psychoterapeut, vědecký tajemník Sexuologické společnosti ČLS JEP. Soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie.

Pracoval na sexuologickém oddělení v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích a v Psychiatrické léčebně Praha 8 - Bohnice, kde spoluzakládal sexuologické oddělení. V roce 1993 nastoupil jako klinický psycholog do Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK, kde pracuje dosud. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku na katedře psychologie FF UK v Praze. Působí jako samostatný vědecký pracovník i na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Je členem oborové rady pro studijní obor psychologie - klinická  psychologie při FF UK a taktéž členem oborové komise pro studijní obor lékařská psychologie a psychopatologie při 1. LF UK v Praze. Je členem Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS, Komise pro terapeutickou kastraci sexuálních deviantů a Komise pro změnu pohlaví u transsexuálních pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR. Je školitelem FF UK v oboru klinické psychologie, školitelem IPVZ a 1. LF UK v oborech klinická psychologie a experimentální chirurgie a školitelem FHS UK v oboru antropologie.

Autor více než 450 odborných prací a 15 monografií, člen mnoha mezinárodních odborných společností, lektor European Society for Sexual Medicine, nositel Zlaté medaile European Federation of Sexology. Byl jedním z hlavních organizátorů několika výzkumů celostátního významu. Jde především o reprezentativní výzkumy Ministerstva zdravotnictví, které se týkaly sexuálního chování české populace (1993, 1998, 2003 a 2008), výzkum sexuálního chování pražské mládeže s ohledem na jeho rizikovost z hlediska HIV/AIDS (1993), reprezentativní výzkumy sexuálního chování českých adolescentů (1994 a 1995), reprezentativní srovnávací výzkum českých a rumunských žen z hlediska používání antikoncepce a úrovně sexuální výchovy (2007), reprezentativní výzkum sexuálního chování obyvatel ČR středního věku (2010), mezinárodního výzkumu sexuální spokojenosti v 9 zemích střední a východní Evropy SHOW (2011).

MUDr. Karel Kočí, CSc.

MUDr. Karel Kočí, CSc.

Působil řadu let na I. urologické klinice Univerzity Karlovy v Praze a vyučoval na katedře urologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V posledních 25 letech se jako jeden z prvních lékařů v ČR věnuje andrologii a od r. 1995 vede úspěšné soukromé andrologické pracoviště.

Má specializační atestaci I. a II. stupně, absolvoval několik zahraničních stáží, je držitelem řady tuzemských i zahraničních certifikátů. Publikoval více než 80 vědeckých prací, z nichž tři byly odměněny cenou za nejlepší publikaci roku.  Je autorem monografie o ultrasonografii a populárně-naučné knížky o andrologii.  Aktivně se podílel na několika výzkumných úkolech, byl zodpovědným řešitelem výzkumného úkolu "Operační léčba mužské infertility".

Přednášel na mnoha kongresech a sympoziích v ČR i v zahraničí.

Vypracoval a zavedl do klinické praxe řadu diagnostických a léčebných metod - nejaktuálnější je mikrochirurgická léčba mužské neplodnosti.

Je členem

  • České urologické společnosti (ČUS)
  • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
  • International Society of Andrology (ISA)
  • zakládajícím členem Andrologické sekce ČUS
  • zakládajícím členem České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM)
  • European Association of Urology (EAU)
  • European Society for Sexual Medicine (ESSM)
  • International Society for Sexual Medicine (ISSM)
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Ukončil studium všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994. Od téhož roku pracuje na Urologické klinice VFN a 1. LF UK – nyní ve funkci zástupce přednosty kliniky léčebnou péči. Jako urolog pracuje také v TH klinice, s.r.o. v Praze.

V roce 2001 dokončil specializační přípravu II. atestací v oboru urologie. V roce 2005 složil zkoušku European Board of Urology (FEBU) - odpovídá evropské atestaci z urologie, v roce 2012 složením zkoušky dosáhl titulu FECSM (Fellow of European Committee for Sexual Medicine). Postgraduální studium v oboru experimentální chirurgie zakončil v roce 2008 (Ph.D.)

Je členem České urologické společnosti ČLS JEP a předsedou její andrologické sekce, také členem sekce urodynamiky a neurourologie, členem European Association of Urology, International Society of Andrology, Société Internationale D´Urologie, European Society for the Study of Interstitial Cystitis, International Medical Advisory Board IICPN (International Interstitial Cystitis Patient Network Foundation).

Věnuje se dlouhodobě pacientům s neurogenními poruchami močení, inkontinencí moče, syndromem pánevní bolesti a intersticiální cystitidou. Dalším oborem jeho zájmu je andrologie - vyšetření a léčba mužské neplodnosti a sexuálních poruch, zvláště erektilní dysfunkce, tamtéž je také zaměřena jeho odborná (granty IGA ČR) a publikační činnost (autor a spoluautor monografií – např. Praktická andrologie dospělých), je nositelem dvou cen České urologické společnosti za Nejlepší publikaci roku.

MUDr. Miroslav Louda Ph.D.

MUDr. Miroslav Louda Ph.D.

Urolog s dvacetiletou praxí. Provádí výkony a operativu otevřenou cestou a endoskopickými přístupy. Pracuje na Urologické klinice FN a LF v Hradci Králové jako vedoucí lékař. Složil úspěšně obě atestační zkoušky z urologie, titulem Ph.D. završil doktorandské postgraduální studium. Absolvoval odborné stáže na urologických pracovištích ve Vojenské nemocnici v Sanaá, Jemen (assist.prof.K.Baker), na Department of Urology in Luebeck, Germany (prof. A. Boehle), na Urologické klinice VFN v Praze (prof.J.Dvořáček), na Department  of  Urology, IMM Institute, Paris, France (prof. Vallancien). Je externím asistentem pro výuku českých a zahraničních studentů urologie na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Publikoval odborné práce v medicínských žurnálech, napsal monografii s urologickou tématikou. Provádí odborné výzkumné projekty. Je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České urologické a České onkologické společnosti, Evropské urologické společnosti.