Co je předčasná ejakulace? (PE)

O předčasné ejakulaci

Předčasná ejakulace je nejčastější sexuální dysfunkce, kterou trpí 1 z 5 mužů do 60 let. To je větší podíl, než představuje erektilní dysfunkce (poruchy erekce). Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-IV) uvádí PE jako jednu z nejčastěji nediagnostikovaných a neléčených poruch u mužů.

Příznaky nebo problémy s PE trápí značnou část mužské populace po celém světě. Toto onemocnění přiznává asi 20 % až 30 % mužů. Ale pouze 9 % z nich skutečně vyhledá lékařskou pomoc. Více: O předčasné ejakulaci

Co znamená PE?

Existují důkazy, že minimálně celoživotní PE, kterou zaznamenává většina pacientů, má částečnou souvislost s psychikou a částečně se jedná o organické postižení, u kterého se předpokládá, že souvisí se zvláštními vlastnostmi serotoninového receptorového a transportního systému, což nakonec vede ke snížené koncentraci serotoninu, neurotransmiteru (v centrálním nervovém systému), který hraje klíčovou roli v procesu ejakulace.

U každého člověka při tom mohou hrát roli jak faktory emocionální, tak i fyziologické. V rámci onemocnění, které poprvé popsal Bernard Shapiro jako klinický syndrom v roce 1943, se rozlišují dvě kategorie: celoživotní PEzískaná PE. Více: Co znamená PE?

Jedná se skutečně o PE?

Ve srovnání s „normálními“ muži (bez diagnózy PE) je sexuální odpověď a ejakulační sekvence u mužů s PE výrazně zkrácena a vyskytuje se rychleji a s menší kontrolou.

PE nemůže být omezena pouze na otázku času, ale zahrnuje další důležité vlastnosti, jako je „chybějící kontrola“ nad ejakulací, stres související s PE, problémy v partnerství a celkově nedostatečná spokojenost se sexuálním stykem. Ve skutečnosti existují tři kritéria pro rozpoznání PE. Více: Jedná se skutečně o PE?

PE, stres a vztah s partnerem

Harmonický sexuální život je zásadní pro jakýkoli úspěšný vztah. Sexuální nespokojenost může způsobit pocit frustrace, hněvu a zklamání a může negativně ovlivnit intimní sféru a harmonii páru.

Nepohodlí muže (jak tělesné, tak psychologické) kombinované se snížením sexuálního uspokojení jeho partnerky může vést k závažným problémům jak v sexuálním, tak v emocionálním životě páru. Více: PE, stres a vztah s partnerem

Co lze dělat při PE?

Původně byla PE považována za psychologický problém, který po desetiletí řešili hlavně sexuologové. Ti tyto pacienty léčili téměř výhradně pomocí behaviorální a kognitivní terapie (s využitím naučených technik, poznávacích procesů a samotného myšlení).

Dnešní léčba PE zahrnuje použití léků na lékařský předpis a rovněž lokální přípravky, které jsou aplikovány přímo na žalud a uzdičku penisu. Více: Co lze dělat přo PE?

Proč je to důležité?

Proč je důležité vyhnout se samoléčbě a proč je naopak důležité získat odbornou lékařskou radu, případně lék určený výhradně pro výdej v lékárnách? Více: Vyhněte se samoléčbě a chraňte se před padělky

 

Naši odborníci

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Klinický psycholog a psychoterapeut, vědecký tajemník Sexuologické společnosti ČLS JEP. Soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie.
Naši odborníci

MUDr. Karel Kočí, CSc.

MUDr. Karel Kočí, CSc. V posledních 25 letech se jako jeden z prvních lékařů v ČR věnuje andrologii a od r. 1995 vede úspěšné soukromé andrologické pracoviště.
Naši odborníci

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Člen České urologické společnosti ČLS JEP a předsedou její andrologické sekce, člen sekce urodynamiky a neurourologie, člen European Association of Urology, International Society of Andrology.
Naši odborníci

MUDr. Miroslav Louda Ph.D.

MUDr. Miroslav Louda Ph.D. Urolog s dvacetiletou praxí. Provádí výkony a operativu otevřenou cestou a endoskopickými přístupy. Pracuje na Urologické klinice FN a LF v Hradci Králové jako vedoucí lékař.
Naši odborníci